LX Zeus-software opgraderes Jævnligt.


Kontakt din lokale forhandler for den seneste opgradering.

Den seneste version sammen med en ændringslog er altid tilgængelig på vores hjemmeside (www.lxnavigation.dk).

Denne opdatering kan du hente på Denne seneste kan du hente på http://lxnavigation.dk/Files/Zeus-5.1.432.7132RC1.kus

Opgraderingsproceduren er meget enkel, følg bare disse trin:

• Sæt opgraderingsfilen (Zeus-5.1.432.7132RC1.kus) på en USB-nøgle

• Indsæt USB-nøgle i LX Zeus

• Tænd LX Zeus (hvis den allerede er tændt, skal den genstartes)

• Hold VARIO / FLARM-knappen nede, indtil det blå vindue åbnes

• Vælg opgradering med et tryk på zoom-drejeknappen

• Find opdateringen på USB-nøglen

• Vælg filen med et tryk på zoom-drejeknappen

• Vent på installation, når en oprindelig installationsskærm viser, er opdateringen afsluttet

• Alle enheder, der er tilsluttet CAN-bus, opdateres automatisk

• I en dobbeltsædekonfiguration kan systemet spørge, om dette er FØRSTE eller ANDET sæde (bekræft det rigtige)

• I tilfælde af konfiguration med dobbeltsæde gentages hele proceduren på det andet sæde LX Zeus